Měníte dodavatele elektřiny nebo plynu? Pozor na poskytnutí plné moci

20.3.2014 E.onPREX Energie  Bez komentáře

Na energetickém trhu se v poslední době začal rozmáhat nový nešvar. Někteří prodejci či dodavatelé energií totiž začali využívat skutečnosti, že jim zákazníci v minulosti podepsali plné moci pro změnu dodavatele. Může se tak nyní stát, že ačkoliv zákazník podepíše smlouvu s novým dodavatelem, energie dál dodává ten stávající a k žádné změně nedojde.

Jak je to možné? Plné moci, které v minulosti lidé často poskytli, ale v mnoha případech nebyly časově ohraničené ani nezmocňovaly na konkrétní věc. Lidé tak mohli sice vypovědět smlouvu o dodávce energií, protože však zároveň neodvolali svoji plnou moc, může dodavatel energií, který drží jejich plnou moc, prodloužit smlouvu, aniž by je k tomu potřeboval.

Jedná se sice o neetické jednání, nikoliv však o nelegální. Obchodníci z části využívají vágnosti vyhlášky. Ta umožňuje dodavatelům energií takzvané přebíjení. Zákazníka získá ten dodavatel, který při ohlášení změny na úřadu prokáže jeho „poslední vůli“. A za tu se považuje plná moc. Energetický regulační úřad proto nabádá zákazníky, aby si smlouvy několikrát přečetli. „Před podpisem jakýchkoliv dokumentů, včetně plné moci, je nanejvýš vhodné si vyžádat a podrobně a důkladně se seznámit s veškerými podklady, především se smluvními ustanoveními a obchodními podmínkami dodávky. V případě nejasností si vždy vyžádejte vysvětlení, nejlépe si ponechejte čas na rozmyšlenou a ověření tvrzení obchodníka,“ uvádí ve svém prohlášení Energetický regulační úřad.

Podle údajů Operátora trhu s elektřinou v loňském roce změnilo dodavatele přes 374 tisíc zákazníků. Přes osm tisíc z nich se už obrátilo na Energetický regulační úřad, aby jim pomohl řešit nastalé spory. I proto ten na začátku roku zřídil funkci nezávislého ombudsmana, který bude řešit spotřebitelské spory týkající se dodávky energií mimosoudně. Kromě toho úřad zveřejnil na svých internetových stránkách návod, jak mají domácnosti postupovat při změně dodavatelů. Lidé zde také najdou kodex slušných obchodníků včetně jeho signatářů a rovněž nejčastější triky prodejců.

Že se však na trhu dějí nekalosti v souvislosti s používáním plných mocí, potvrzují oslovené energetické firmy. Zároveň dodávají, že plnou moc lidé podepisují jako součást smlouvy a nejedná se o samostatný formulář. Přehlédnout, že zákazník podepsal plnou moc, je pak velice snadné. Lidé by si proto měli především ve vlastním zájmu zkontrolovat před samotným podpisem veškeré podepisované dokumenty.

(redakce)

Odpověz

Můžete použít: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>